• Tolkovanie na Chetveroevangelie Prepodobnogo Efrema Sirina (01) 99.00 ⃏