• Tek Rossii 2000–2010 Gg. Spravochno-analiticheskii Obzor (1-2012) 2500.00 ⃏