• Sviatyi Kniazhe, Aleksandre, Moli Boga o Nas (01) 19.00 ⃏