• Slovo o Voskresenii. Turinskaia Plashchanitsa - Evangel'skoe Svidetel'stvo Nashikh Dnei (01) 19.00 ⃏