Об издательстве

Publishing house ZAO «Globalizatsiia i ustoichivoe razvitie «Institut energeticheskoi strategii»

publishing house website: www.energystrategy.ru

Publications on Pressa.ru: 5

Publications
  • World Energy 2050 (white Paper) 23/11/11 1000.00⃏
  • Tek Rossii 2000–2010 Gg. Spravochno-analiticheskii Obzor 23/11/12 2500.00⃏
  • Energeticheskaia Strategiia Rossii na Period do 2030 g. 16/05/10 250.00⃏
  • Tek i Ekonomika Rossii: Vchera, Segodnia, Zavtra (1990-2010-2030) 23/01/11 1000.00⃏
  • Energetika Rossii (izbrannye Stat'i, Doklady, Prezentatsii) 23/11/12 800.00⃏